Haven- & Technische Commissie

Zwaar bewolkt en regen en 12° C met windkracht 4

 

De havencommissaris, tevens bestuurslid, is eindverantwoordelijk voor de havencommissie. Deze wordt geassisteerd door een havenmeester en een technische commissie. Uiteraard wordt intensief door hen samengewerkt, waar nodig met hulp van de leden. 

 

Taken Havenmeester

 • De havenmeester heeft de dagelijkse leiding van en toezicht op de haven.
 • In samenwerking met de leden zorgt de havenmeester voor het schoon en ordelijk houden van het haventerrein, de steigers en alles wat tot het havencomplex behoort.
 • Hij beheert het gereedschap, de werktuigen en verdere eigendommen van de vereniging. 
 • Hij houdt o.a. controle op de gang van zaken op de haven, het juist aanleggen van boten,de eisen ten aanzien van brandveiligheid, de bereikbaarheid van het terrein voor noodhulpdiensten, in voorkomende gevallen het ontvangen van passanten. 
 • Verder is er de zorg voor het handhaven van de bepalingen van het jachthavenreglement en het huishoudelijk reglement. Deze reglementen vindt u onder 'Downloads' op deze site.
 • De havenmeester is het directe aanspreekpunt voor de leden met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken. 
 • Overige taken zoals beschreven in de functie havenmeester. 
scan-4a

Taken Haven- & Technische Commissie

 • Indeling van de ligplaatsen in het water en op de wal.
 • Organiseert de hijsdagen in het voor- en najaar, waarbij de boten in het water, dan wel op de wal worden gehesen.
 • Onderhoud, renovatie, nieuwbouw steigers, zoveel mogelijk met de hulp van leden.
 • Onderhoud gebouw en voorzieningen
 • Verantwoordelijk voor de installaties.
 • Beveiliging, toegangscontrolesysteem, verlichting.
 • Onderhoud en reparaties havencomplex en clubgebouw.
 • Alle noodzakelijke werkzaamheden die aan het beheren van het havencomplex verbonden zijn.
 • Handhaving van de bepalingen uit het huishoudelijk en jachthavenreglement.

Aanspreekpunt

Op zoek naar hét aanspreekpunt over een van deze commissies onderwerp? Kijk dan op onze bestuurs & aanspreekpuntpagina voor de contactpersonen.

scan-6-2