Werkplichtbeleid

Zwaar bewolkt en 10° C met windkracht 2

 

Ieder lid is volgens het huishoudelijk reglement verplicht deel te nemen aan de werkplicht. Zo houden wij onze haven in goede staat. Voor nu, en in de toekomst. Onderstaand de richtlijnen van deze werkplicht.

  • Werkplichten zijn (voor de zaterdag- en zondagploeg) gemiddeld vier maar per kalenderjaar.
  • De werkplichttijden zijn op de zaterdagen en/of zondagen van 10:00 tot 13:00.
  • Het uitgangspunt is dat elk lid uiterlijk om 10:00 aanwezig dient te zijn, of bij een eventuele verlate aankomst de teamleider vooraf (telefonisch) op de hoogte dient te stellen. Komt een lid te laat zonder dit vooraf te melden, dan zal het betreffende lid geweigerd worden en geacht worden op een ander (ook bij het bestuur aangekondigd) moment de werkplicht alsnog in te halen.
  • Een ander extra uitgangspunt zal de eindtijd zijn. Alhoewel de we allemaal weten dat de werkplichten nogal eens eerder dan 13:00 kan eindigen, mag dit vanuit een lid nooit het uitgangspunt zijn. Met andere woorden: houd in de planning rekening met drie uur werkplicht. De aanwezige teamleider kan ter plaatse besluiten om de werkplicht eerder te beëindigen, maar zal in dit geval altijd de credo "samen uit, samen thuis" hanteren.
  • Mocht de betreffende roosterdatum niet uitkomen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het ruilen van de werkplicht met een ander lid altijd bij het lid zelf. RUILEN IS VERPLICHT. Daarbij kent de website de mogelijkheid om uzelf voor een werkplicht aan- en/of af te melden. U bent dan ook (vanaf 1/1/2020) verplicht zelf uw eventuele wijziging te verwerken in het werkplicht rooster. Wilt u lezen hoe dat moet? Download dan onze handleiding.
  • Naast de weekendwerkbeurten, is er in de zomer ook op (bijna iedere) woensdagavond (19:00) een werkbeurt. Deze lopen van april tot en met augustus en zijn voornamelijk gericht op de groenvoorziening. Wilt u hierbij aansluiten in plaats van de weekendwerkbeurten? Dan dient u dit voor de 1e van januari van het aankomende kalenderjaar aan te geven bij het bestuur. Dit kan door te mailen naar de werkplichtcoordinator. Letwel, combineren van de weekendwerkbeurt en woensdagavondwerkbeurt is niet mogelijk en door de beperkte mogelijkheden dient de werkplichtcoordinator en/of het bestuur goedkeuring te geven voor het aansluiten bij een woensdagavondwerkbeurt.
 
art7-8reglement