Hijsdagen - Winterstalling

Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder) en 19° C met windkracht 5

 

Spelregels hijsdag (na winter)

Na de winter gaan de boten (verplicht) weer terug in het water. Aan het neerleggen van uw boot in onze haven voor het zomer zijn spelregels verbonden, te weten:

De zomerhijsdag zal dit jaar zijn op Zaterdag 6 april 2024 zijn, en weer is opgedeeld in tijdszones. LETOP, elke zone geeft een tijdsperiode weer waarin wij verwachten te starten met het hijsen van de boten in die betreffende zone. Wij vragen hierin overigens wel wat flexibiliteit.

 

Daarnaast gelden er tijdens deze hijsdagen nog wat extra huisregels. Onderstaand nog even op een rij:

 • Wij verwachten van ieder lid met een boot dat hij of zij aanwezig is vóór de aanvangstijd van zijn of haar zone.
 • Uw boot dient vrij te zijn van aangekoppelde attributen.
 • U bent zelf verantwoordelijk om uw boot naar uw box te varen. Mocht hier u hier hulp bij nodig hebben van bijvoorbeeld de verenigingsboot, dient u dit vooraf aan te geven aan het bestuur.
 • U dient de plek waarop uw boot gestalt is geweest schoon én opgeruimd achter te laten.
 • Ter herinnering, het is na zondag 17 maart niet meer is toegestaan om (geautomatiseerde) slijp- en/of schuurwerkzaamheden aan uw boot te verrichten


BELANGRIJK voo 2024: Alhoewel we tijdens de laatste hijsdag alle leden gevraagd hebben om de bokken indien nog niet gedaan van een naam te voorzien, blijkt dit helaas lang niet door iedereen te zijn gedaan. Omdat dat voor de vrijwilligers op- en rondom de hijsdag zeer veel extra (puzzel)werk verzorgt, willen we alle leden met bokken vriendelijk doch dwingend te vragen om dit alsnog te doen. 
Van daaruit willen we iedereen waarvan de bokken nog geen naam hebben, vragen dit vóór 28 april 2024 te doen. Voor leden die hiervoor geen middelen beschikbaar hebben, zal de vereniging verfstiften beschikbaar stellen.

Na de hijsdag zullen alle bokken in twee groepen voor de containers worden geplaatst. De bokken met namen zullen direct na de hijsdag in de containers worden geplaatst. De bokken zonder naam zullen na de bovenstaande datum worden verwijderd door onze afvalverwerker.

Belangrijk om hierbij aan te geven is dat het gaat om ALLE BOKKEN. Ook bokken die deze winter niet zijn gebruikt omdat de boot bijvoorbeeld in het water is gebleven. Deze bokken -indien zonder naam- zullen rondom de hijsdag ook uit de containers worden gehaald, en bij de andere bokken zonder naam worden geplaatst. Aanvullende tip, zorg ook dat uw naam op alle losse elementen rondom de bokken staat. Denk hierbij  bijvoorbeeld steuntjes en/of houtblokken.

 
 

 

Spelregels hijsdag (na zomer)


Na de zomer kunnen de boten, voor zover gewenst, weer op de wal. Aan het neerleggen van uw boot in onze haven voor het winterseizoen zijn spelregels verbonden, te weten:

 • Alle leden dienen ongeacht of zij in het winter dan wel op de wal of in het water liggen een stallingsformulier in te vullen en aan te leveren bij het bestuur.

 • U bent verplicht bij het aanleveren van het stallingformulier ook een kopie van uw verzekeringspapieren en/of betalingsbewijs aan te leveren. Elk jaar zal streng op naleving worden gelet. Het niet inleveren van uw stallingformulier en kopie van uw verzekeringspapieren en/pf betalingsbewijs kan gevolg hebben voor het continueren van het lidmaatschap bij onze vereniging. Boten waarvan de verzekeringspapieren niet tijdig aanwezig zijn worden zeker niet op de wal gehesen en blijven dus in het water.

 • De uiterste datum voor de aanlevering van het stallingformulier en kopie verzekeringsbescheiden is uiterlijk 23 oktober 2023.

 • Er is beperkte ruimte op de wal. Toekenning van een ligplaats op de wal vindt plaats volgens de richtlijnen. 

 • De eigenaar van de boot moet zelf voor (passende) bokken zorgen. Bokken worden begin oktober uit het bokkenhok gehaald zodat de eigenaar de bokken kan controleren, eventueel repareren en kan voorzien van zijn of haar naam (zorg er aub voor dat uw naam op uw bokken staat!). Wij attenderen u erop dat uw bokken conform arboregelementen niet meer mogen wegen dan 25 kilogram per (demontabel) onderdeel en u deze op uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de hijsdag(en) op de aangewezen stallingsplek (info volgt later via email) dient te plaatsen. Indien u op de hijsdagen niet in het bezit bent van bokken, zal uw boot niet worden gehesen.

 • Op het moment dat uw boot wordt gehesen, bent u verplicht hierbij aanwezig te zijn. In verband met veiligheid en werkzaamheden dient u zich tijdens de hijsdag strikt aan de tijdelijke extra veiligheidsmaatregelen te houden en zich alleen te bevinden op de gemarkeerde looppaden en/of terassen. U kunt op de winterindeling zien binnen welk tijdraam uw boot naar verwachting zal worden gehesen. Deze indeling zal uiterlijk een a twee weken voorafgaand aan de hijsdag(en) op zowel deze website, als het informatiebord in de kantine/hal worden getoond en/of te downloaden zijn via een knop onderaan dit artikel.

 • U dient zelf uw boot (tijdig) naar de hijsplaats te varen. In (vooraf aangevraagde) uitzonderingen kan de vereniging u hierin door middel van de vereniginsboot begeleiden.

 • Gaat de boot deze winter uit de haven, doet u dit dan uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste hijsdag.

 • Kiest u ervoor om uw boot zelf, via de helling uit het water te halen, maar wenst u deze op de wall van het verenigingsterein te stallen, dient u dit uiterlijk één week voor de eerste hijsdag te hebben gedaan. Letwel, hiervoor gelden de gebruikelijke hellingsregels. Hier te vinden.