Hijsdagen - Winterstalling

Zwaar bewolkt en regen en 10° C met windkracht 5

 

Spelregels hijsdag (na zomer)


Na de zomer kunnen de boten, voor zover gewenst, weer op de wal. Aan het neerleggen van uw boot in onze haven voor het winterseizoen zijn spelregels verbonden, te weten:

 • Alle leden dienen ongeacht of zij in het winter dan wel op de wal of in het water liggen een stallingsformulier in te vullen en aan te leveren bij het bestuur.

 • U bent verplicht bij het aanleveren van het stallingformulier ook een kopie van uw verzekeringspapieren en/of betalingsbewijs aan te leveren. Elk jaar zal streng op naleving worden gelet. Het niet inleveren van uw stallingformulier en kopie van uw verzekeringspapieren en/pf betalingsbewijs kan gevolg hebben voor het continueren van het lidmaatschap bij onze vereniging. Boten waarvan de verzekeringspapieren niet tijdig aanwezig zijn worden zeker niet op de wal gehesen en blijven dus in het water.

 • De uiterste datum voor de aanlevering van het stallingformulier en kopie verzekeringsbescheiden is uiterlijk 23 oktober 2023.

 • Er is beperkte ruimte op de wal. Toekenning van een ligplaats op de wal vindt plaats volgens de richtlijnen. 

 • De eigenaar van de boot moet zelf voor (passende) bokken zorgen. Bokken worden begin oktober uit het bokkenhok gehaald zodat de eigenaar de bokken kan controleren, eventueel repareren en kan voorzien van zijn of haar naam (zorg er aub voor dat uw naam op uw bokken staat!). Wij attenderen u erop dat uw bokken conform arboregelementen niet meer mogen wegen dan 25 kilogram per (demontabel) onderdeel en u deze op uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de hijsdag(en) op de aangewezen stallingsplek (info volgt later via email) dient te plaatsen. Indien u op de hijsdagen niet in het bezit bent van bokken, zal uw boot niet worden gehesen.

 • Op het moment dat uw boot wordt gehesen, bent u verplicht hierbij aanwezig te zijn. In verband met veiligheid en werkzaamheden dient u zich tijdens de hijsdag strikt aan de tijdelijke extra veiligheidsmaatregelen te houden en zich alleen te bevinden op de gemarkeerde looppaden en/of terassen. U kunt op de winterindeling zien binnen welk tijdraam uw boot naar verwachting zal worden gehesen. Deze indeling zal uiterlijk een a twee weken voorafgaand aan de hijsdag(en) op zowel deze website, als het informatiebord in de kantine/hal worden getoond en/of te downloaden zijn via een knop onderaan dit artikel.

 • U dient zelf uw boot (tijdig) naar de hijsplaats te varen. In (vooraf aangevraagde) uitzonderingen kan de vereniging u hierin door middel van de vereniginsboot begeleiden.

 • Gaat de boot deze winter uit de haven, doet u dit dan uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste hijsdag.

 • Kiest u ervoor om uw boot zelf, via de helling uit het water te halen, maar wenst u deze op de wall van het verenigingsterein te stallen, dient u dit uiterlijk één week voor de eerste hijsdag te hebben gedaan. Letwel, hiervoor gelden de gebruikelijke hellingsregels. Hier te vinden.

 

 
 

Spelregels hijsdag (na winter)

Na de winter gaan de boten (verplicht) weer terug in het water. Aan het neerleggen van uw boot in onze haven voor het zomer zijn spelregels verbonden, te weten:

 • Wij verwachten van ieder lid met een boot dat hij of zij aanwezig is vóór de aanvangstijd van zijn of haar zone.

 • Uw boot dient vrij te zijn van landvasten en/of andere aangekoppelde attributen.

 • U bent zelf verantwoordelijk om uw boot naar uw box te varen. Mocht hier u hier hulp bij nodig hebben van bijvoorbeeld de verenigingsboot, dient u dit vooraf aan te geven aan het bestuur.

 • In verband met veiligheid is het op de hijsdag zelf niet toegestaan om uw bokken en/of andere attributen te verplaatsen en/of op te ruimen. Wel willen wij u vragen deze uiterlijk één week na de hijsdag te hebben verplaatst naar een aangewezen ruimte vóór het bokkenhok (voor de containers).

 • U dient de plek waarop uw boot gestalt is geweest schoon én opgeruimd achter te laten.

 • Ter herinnering, het is na zondag 19 maart niet meer is toegestaan om (geautomatiseerde) slijp- en/of schuurwerkzaamheden aan uw boot te verrichten.