Hijsdagen - Winterstalling

Zwaar bewolkt en 5° C met windkracht 2

 

Spelregels hijsdag (na zomer 2020)


Na de zomer kunnen de boten, normaalgesproken en voor zover gewenst, weer op de wal. Echter, door het Corona virus heeft het bestuur helaas moeten besluiten de hijsdag te annuleren. 

 • Indien u uw boot en/of surfplank en/of kano toch zelf op de wal in de haven wilt hebben tijdens het winterseizoen, is dit alleen mogelijk door de boot zelf uit het water te halen d.m.v. de helling, en te stallen op een eigen trailer. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de havenmeester. Letwel, wel dient u uw boot voor eind april 2021 weer te water te laten, en de trailer indien niet regulier op de haven gestalt van het terrrein te verwijderen. Overigens ten overvloede, de opgeslagen bokken zijn niet beschikbaar.

 • Mocht u ervoor kiezen om een uw boot, surfplank en/of kano buiten  de haven te stallen, uiteraard geen probleem. U kunt dit laten weten via het jaarlijkse (stallings)formulier.

 • Wel willen wij u vragen om voor 1 november 2020 zoals verplicht het jaarlijkse (stallings)formulier in te vullen, en daarbij ook zoals jaarlijks verplicht uw verzekeringsbescheiden aan te leveren. DIt is verplicht voor alle leden met een boot en/of surfplank en/of kano en kunt u doen via de onderstaande (blauwe) knop en/of de stallingsformulierpagina.

 • (Aspirant) leden die na 1 oktober van dit jaar lid zijn geworden, hoeven (dit seizoen) geen verzekeringspapieren aan te leveren. Let wel, een stallingformulier blijft verplicht.

 

 
 

 

Spelregels hijsdag (na zomer)


Na de zomer kunnen de boten, voor zover gewenst, weer op de wal. Aan het neerleggen van uw boot in onze haven voor het winterseizoen zijn spelregels verbonden, te weten:

 • Alle leden* dienen ongeacht of zij in het winter dan wel op de wal of in het water liggen een stallingsformulier in te vullen en aan te leveren bij het bestuur.

 • U bent verplicht bij het aanleveren van het stallingformulier ook een kopie van uw verzekeringspapieren aan te leveren. Elk jaar zal streng op naleving worden gelet. Het niet inleveren van uw stallingformulier en kopie van uw verzekeringspapieren kan gevolg hebben voor het continueren van het lidmaatschap bij onze vereniging. Boten waarvan de verzekeringspapieren niet tijdig aanwezig zijn worden zeker niet op de wal gehesen en blijven dus in het water.

 • De uiterste datum voor de aanlevering van het stallingformulier en kopie verzekeringsbescheiden is uiterlijk 3 weken voor de hijsdag.

 • Er is beperkte ruimte op de wal. Toekenning van een ligplaats op de wal vindt plaats volgens de richtlijnen. 

 • De eigenaar van de boot moet zelf voor (passende) bokken zorgen. Bokken worden begin oktober uit het bokkenhok gehaald zodat de eigenaar de bokken kan controleren, eventueel repareren en kan voorzien van zijn of haar naam. Wij attenderen u erop dat uw bokken conform arboregelementen niet meer mogen wegen dan 25 kilogram per (demontabel) onderdeel. Indien u op de hijsdag niet in het bezit bent van bokken, zal uw boot niet worden gehesen.

 • Op het moment dat uw boot wordt gehesen, bent u verplicht hierbij aanwezig te zijn. In verband met veiligheid en werkzaamheden dient u zich tijdens de hijsdag strikt aan de tijdelijke extra veiligheidsmaatregelen te houden en zich alleen te bevinden op de gemarkeerde looppaden en/of terassen. U kunt op de winterindeling zien binnen welk tijdraam uw boot naar verwachting zal worden gehesen. Deze indeling zal 20 oktober op zowel deze website, als het informatiebord in de kantine/hal worden getoond

 • U dient zelf uw boot (tijdig) naar de hijsplaats te varen. In (vooraf aangegeven) uitzonderingen kan de vereniging u hierin door middel van de vereniginsboot begeleiden.

 • Gaat de boot deze winter uit de haven, doet u dit dan uiterlijk binnen 14 dagen na de hijsdag.

* (Aspirant) leden die na 1 april van het huidig jaar lid zijn geworden, hoeven (dit seizoen) geen verzekeringspapieren aan te leveren. Letwel, een stallingformulier blijft verplicht.


 

Spelregels hijsdag (na winter)


Na de winter gaan de boten (verplicht) weer terug in het water. Aan het neerleggen van uw boot in onze haven voor het zomer zijn spelregels verbonden, te weten:

 • Op het moment dat uw boot wordt gehesen, bent u verplicht hierbij aanwezig te zijn. In verband met veiligheid en werkzaamheden dient u zich tijdens de hijsdag strikt aan de tijdelijke extra veiligheidsmaatregelen te houden en zich alleen te bevinden op de  gemarkeerde looppaden en/of terassen. U kunt op de winterindeling zien binnen welk tijdraam uw boot naar verwachting zal worden gehesen. Deze indeling zal uiterlijk 1,5 week voor de hijsdag op zowel deze website, als het informatiebord in de kantine/hal worden getoond.

 • U dient zelf uw boot naar de box te varen. In (vooraf aangegeven) uitzonderingen kan de vereniging u hierin door middel van de vereniginsboot begeleiden.
 • Gaat de boot na de winter uit de haven, doet u dit dan uiterlijk binnen 14 dagen na de hijsdag.