Dé Vereniging

Zwaar bewolkt en 18° C met windkracht 1

 

Watersport Vereniging Sloterplas is een non profit vereniging / jachthaven met een rijk verleden, inspelend op de actuele ontwikkelingen en gericht op de toekomst. Voorzieningen zijn uitgebreid, steigers en clubgebouw  successievelijk gerenoveerd en via onze meerjaren-onderhoudsplanning blijft de haven voldoen aan de eisen van de tijd. Dit alles wordt gerealiseerd door de actieve inzet van onze leden. 

De gemeente Amsterdam heeft een lange-termijn visie ontwikkeld om de Sloterplas te transformeren naar een levendig stadsmeer. Groen, water, recreatie en voorzieningen, en dit vertaald naar de vier oevers, dat is wat de gemeente voor ogen heeft. Op de zuidoosteroever ligt 'ons' watersporteiland, de thuishaven van zes organisaties die actief bezig zijn met watersport en vrijetijdsbesteding. Allerlei mogelijkheden voor jong, middelbaar en ouder om kennis te maken met het watersportgebeuren en waar mogelijk hier actief aan deel te nemen. Door samenwerking met de andere verenigingen en de gemeente wordt het eiland verder ontwikkeld met het oog op de toekomst.

Watersport Vereniging Sloterplas speelt hierop in en heeft de laatste jaren nieuwe steigers gebouwd om het aantal ligplaatsen uit te breiden en extra voorzieningen gecreëerd. Zo kunnen nog meer mensen genieten van ontspanning en recreatie in een groene en waterrijke omgeving.

 

Locatie & Omgeving

De Sloterplas is een uniek watersportgebied, twee kilometer lang en 500 meter breed, gelegen in het Sloterpark. Het totale recreatiegebied beslaat een oppervlakte van maar liefst 112 ha. Behalve onze watersportvereniging bevinden zich aan de rand van de plas een kanovereniging, hengelsportvereniging, zeilcentrum, een tweede jachthaven, scouting clubs, horecavoorzieningen, het cultureel centrum De Meervaart en het vierde grote winkelcentrum van Amsterdam in Osdorp, Nieuw West.  

Het beleid van de omliggende stadsdeelraden is erop gericht om het natuurlijke karakter van het park in stand te houden en de ecologische waarde te vergroten. WVS is uitstekend bereikbaar, zowel met het openbaar als met eigen vervoer. Er zijn voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig. 

De Accommodatie

In het havencomplex zijn 170 ligplaatsen beschikbaar voor zowel zeil- als motorboten, verdeeld over meerdere steigers, alle voorzien van zijsteigers, met elektra- en watervoorziening. Winterstalling is mogelijk op het eigen terrein. Het verenigingsgebouw, indertijd door de leden zelf gebouwd, biedt alle faciliteiten die een watersportvereniging nodig heeft. 

Organisatie WVS 

Er is een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal leden: waaronder een voorzitter, secretaris, en penningmeester. die ieder voor bepaalde aandachtsgebieden verantwoordelijk zijn zoals algemene zaken, havencommissie, kantinecommissie, ontspanningscommissie, technische commissie en public relations. 

Activiteiten 

In het vaarseizoen en het winterseizoen organiseert de ontspanningscommissie meerdere activiteiten. Deze zijn uiteraard veelal gericht op de watersport, maar kunnen ook van maatschappelijke- en/of sociale aard zijn.

Het onderhoud en de renovatie van het verenigingsgebouw, de steigers, het terrein, de verenigingsboten etc. worden nagenoeg uitsluitend door de leden verricht.

Financiën 

Om het bestaan van WVS op langere termijn veilig te stellen en de accommodatie in stand te houden wordt een scala aan activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het onderhoud. Met zoals ook in het verleden, expliciete aandacht aan het financiële beleid (exploitatie, liquiditeit etc.). 

WVS streeft ernaar leden te werven, afhankelijk van het aantal vrije ligplaatsen, om structureel de exploitatie te kunnen dekken. Om extra financiële middelen te genereren wordt een actief advertentiebeleid gevoerd. Ten behoeve van het realiseren van extra voorzieningen, zoals hierboven omschreven, worden mogelijke subsidiebronnen en potentiële sponsors actief benaderd. 

Ledenprofiel 

Om de saamhorigheid binnen de vereniging een prominente plaats te geven en de continuïteit te waarborgen wordt er een actief beleid gevoerd. Om WVS zoveel mogelijk op eigen kracht te laten draaien wordt er een vrijwilligersbeleid gevoerd, waarbij de leden worden gestimuleerd om hun energie en expertise ten dienste te stellen van de vereniging. 

Haven 

Het onderhoud van alle steigers inclusief technische voorzieningen is in een meerjarenplan opgenomen. Het onderhoud van het terrein, de omheining en de groenvoorziening is gericht op het in stand houden van de functie zowel ten behoeve van het vaarseizoen als de winterstalling. 

De huidige opslagruimten (voor masten, bokken, havenmateriaal, werkplaats, chemisch afval)  moeten op termijn ondergebracht worden in een permanent gebouw. 

Ook in de toekomst wil WVS blijven voldoen aan (nieuwe) eisen op het gebied van milieu en  veiligheid waarvoor extra geld gereserveerd of aangetrokken moet worden.

Verenigingsgebouw

Het multifunctionele karakter van het gebouw dient gewaarborgd te worden. Tevens moet dit blijven voldoen aan de eisen van de tijd. Het verenigingsgebouw inclusief terras is dagelijks geopend als ontmoetingsplaats en recreatieruimte voor de leden en bestaat uit een kantine met bar, kleine keuken en magazijn, douches, toiletten en garderobe en een bestuurskamer.

Toekomstvisie 

WVS wil de continuïteit waarborgen en ook een eigen identiteit behouden. Veranderende omgevingsfactoren verplichten WVS een meerjarenbeleid op te stellen, zodat het roer in eigen hand gehouden kan worden. Hierbij valt te denken aan externe factoren zoals nieuwe milieu-eisen, demografische veranderingen, stadsontwikkeling, en interne factoren zoals de opbouw van het ledenprofiel, een stevige financiële basis van WVS, en uitbreiding van voorzieningen.