Privacyverklaring

Zwaar bewolkt en regen en 12° C met windkracht 4

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging Sloterplas (hierna: “WVS” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van WVS, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan WVS verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
 WVS, Christoffel Plantijngracht 2, 1065 DA, Amsterdam, 020-6158663, KvK nummer 40531730. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via ruutseb.[antispam].@wvsloterplas.nl.

2. Welke gegevens verwerkt WVS en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 2. adresgegevens, eventueel postadres;
 3. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 4. beroep, ondernemerschap, hulpverleningscapaciteiten;
 5. vaartuigspecificaties, verzekeringsspecificaties;
 6. gebruikerswensen (zomer- & wintersituatie).


2.2 WVS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, werkplicht en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie; 
 2. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en delen van informatie door middel van nieuwsbrieven en/of het verenigingsblad over diensten en activiteiten van WVS;
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen;
 4. uw beroep, ondernemerschap en hulpverlenerschapscapaciteiten wordt gebruikt voor het naar kennis & kunde inplannen van/voor werkplichten en andere verenigingscommisies en/of activiteiten;
 5. uw vaartuig- en verzekeringsspecificaties wordt gebruikt in opvolging van de voorwaarden die zijn vastgesteld in het het jachthavenregelement;
 6. uw gebruikerswensen (zomer- en wintersituatie) wordt gebruikt om uitvoering te geven aan deze wensen op/door middel van de hijsdagen.

2.3 Alle persoonsgegevens worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met WVS en u te informeren over de ontwikkelingen van WVS. Uw betalingsgegevens worden tot uiterlijk zeven jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om tijdens controles door de rijksoverheid en/of belastingdienst te kunnen overleggen aan diezelfde rijksoverheid en/of belastingdienst.

E-mail berichtgeving (opt-out)
WVS gebruikt uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief en/of memo's met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WVS. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mail aan het bestuur. 

3. Bewaartermijnen 
WVS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft WVS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WVS gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van WVS kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WVS zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien uw bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop WVS uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ofni.[antispam].@wvsloterplas.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website én door middel van een nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.