Lidmaatschapsstatus

Mix van opklaringen en middelbare of lage bewolking en 19° C met windkracht 5

 

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering en Ledenvergadering van 2022 toegelicht, zal per 1 januari 2023 een nieuw puntensysteem van kracht worden. Doelstelling is om de terugloop van nakoming van lidmaatschapsverplichtingen van een groeiende groep leden in kaart te brengen, borgen, en daarbij voor alle leden een eenduidig beleid te hanteren waarbij de daaraan verbonden concequenties voor ieder lid gelijk is.

In het formulier op deze pagina ziet u de over u geregistreerde status. Is dit formulier leeg, dat zijn we erg blij met u als lid en zijn er geen geregistreerde verzakingen. Staan hier wel details, willen wij u vriendelijk vragen alles in het werk te stellen uw lidmaatschapsverplichtingen (zie onderstaand) na te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan staat het u vrij om het bestuur hiervan vooraf te berichten, zodat we gesamenlijk naar een oplossing kunnen kijken.

Ter info: Dit formulier is niet eenzijdig aan te passen. Alhoewel u zelf het eea textueel kunt wijzigen, wordt dit niet in de verenigingsadministratie verwerkt.

 


      
Onderstaand het beleid:

 

 • Ingaande na eerste jaar lidmaatschap (na aspirantlidmaatschap)
 • Binnen mondelinge/schriftelijke herinnering voldoen van betreffende actie
 • Per verzaakte actie 1 spunt
 • Per extra inspanning kwijtschelding 1 punt

 

Meetelementen:

 • Werkplicht (punt na verzaking per werkplicht)
 • Betalingsgedrag facturatie (verzaking betaling na 1e herinnering)
 • Betalingsgedrag kantinebetalingen (verzaking betalingen na 1e herinnering)
 • Administratieve plicht (stallingsformulieren & verzekeringsbewijzen, verzaking aanlevering na 1e herinnering)
 • Onderhoud / staat vaartuig en bijbehorende items (Vaststelling/waarschuwing; na verloop van opgegeven deadline)

 

Compensatie/inspanningsmogelijkheden:

 • Extra werkplicht = 1 punt (na goedkeuring bestuur)
 • Extra verenigingsactie = 1 punt (na goedkeuring bestuur)
 • Vervalling punten = na 3 jaar goed lidmaatschap (waarbij geen enkele verzaking is geweest)

 

Proces:

 • Bij bereiken 1e of 2e strafpunt: Schriftelijke waarschuwing
 • Bij bereiken 3 strafpunten: Gesprek met bestuur + schriftelijke waarschuwing
 • Bij bereiken 4 strafpunten: Gesprek met bestuur + schriftelijke waarschuwing
 • Bij bereiken 5 strafpunten: Ontzegging lidmaatschap
 • Bij compensatiepunt: Schriftelijke bevestiging
 

Bent u nog niet ingelogd?

Log dan in via de onderstaande knop. Zodra u bent ingelogd worden uw persoonlijke lidmaatschapsgegevens zichtbaar.