Coronabeleid WVS - (UPDATE 27/11)

Zwaar bewolkt en 2° C met windkracht 2

 

Coronabeleid WVS - (UPDATE 27/11)

Geplaatst op 27-11-2021  -  Categorie: Intern  -  Auteur: Het Bestuur

Amsterdam, 27 November september 2021.

Aanpassing kantine / Clubgebouw / Ganzenest beleid

Door veranderende wetvgeving rondom COVID, zijn er ook binnen onze vereniging aanpassingen geweest aan de regels omtrent ons clubgebouw; het Ganzenest. Deze ingaande per zondag 28 november 2021.

Als het clubgebouw open is tot maximaal 17.00 uur, gelden de volgende regels:

 • Er mogen alleen mensen binnen met een geldige QR-code.
 • Bij binnenkomst altijd een mondkapje op.
 • Als je zit op je vaste plek kan het mondkapje af.
 • Zodra je opstaat moet het mondkapje weer opgedaan worden.
 • Er mogen in totaal maximaal 18 personen in het clubgebouw zijn.
 • Houdt 1 ½ meter afstand van elkaar. (Dus spelletjes spelen kan helaas ook niet).

We vragen je dringend deze regels te volgen zodat het clubgebouw open kan blijven.

==================================================================================

Amsterdam, 25 september 2021.

Heropening kantine

Vanaf zondagmiddag 26 september gaat de bar weer open, normaal van 14.00 tot 18.00 uur op zondagen  volgens een afgestemd rooster. In verband met de Formule 1 met Max Verstappen is dan de kantine komende zondag open vanaf 13.00 uur. Er staan dan twee mensen achter de bar. De eerste zondag Mar en Antoine om ook te kunnen testen hoe het gaat met de code registreren en waar we eventueel tegen aanlopen.

Vanaf maandag 27 september is het clubgebouw weer open als er iemand van kantinecommissie of havencommissie aanwezig is om te openen en te sluiten en de QR code te scannen. Mensen die heet gebouw binnenkomen om naar het toilet te gaan, koffie of thee of een drankje te pakken en meteen weer naar buiten gaan, geldt dit niet. Ook niet op het terras. Voorlopig geldt het scannen van de QR code dus alleen voor de bar en als men in de kantine verblijft.

De kantinecommissie ziet uit naar de heropening en heeft er weer zin. Alhoewel er nog wel wat discussie is over de nieuwe regelgeving, zullen wij vanuit de vereniging de overheidsregels volgen, en vertrouwen daarbij op uw medewerking. Verjaardagen en andere externe feesten zijn voorlopig niet nog niet mogelijk.

 

Biljart en tafeltennisclub

Vanaf donderdag 30 september mag er weer worden getafeltennist en gebiljart. Degene die dan achter de bar staat is verantwoordelijk voor het scannen van de QR code.

 

Koelkastverkoop

De koelkastverkoop in de dames en herengarderobe blijft gewoon doorgaan. U kunt daar uw drankje pakken en het geld in het potje in de herengarderobe doen. 

Prijsverhoging: vanaf 25 september worden de prijzen van koelkastverkoop gelijkgetrokken met de barverkoop. Dit omdat de mensen dan binnen kunnen zitten, gebruik kunnen maken van het gebouw en ook omdat de inkoopprijzen recentelijk zijn gestegen. De prijs van een glas wijn wordt dan €1,50. De andere prijzen blijven vooralsnog gelijk zoals voor coronatijd. 

==================================================================================

Amsterdam, 28 juli 2021.

De situatie rondom corona baart in toenemende mate zorgen. De besmettingen, met name ook in Stadsdeel Nieuw-West, nemen fors toe en landelijk zien de ontwikkelingen er ook niet goed uit. Het bestuur heeft daarom besloten de kantine tot nader order gesloten te houden voor alle activiteiten. Mocht er aanleiding zijn tussentijds het standpunt te herzien, dan zullen wij u dat uiteraard berichten.

Wij stellen voor in het najaar, b.v. november, de boten weer op de wal te plaatsen. Vanwege de coronamaatregelen moeten we met een kleinere hijsploeg werken en is er het idee ontstaan om dit wellicht over twee dagen te verdelen. We zoeken momenteel uit wat de beste optie is en of dit extra kosten met zich meebrengt. 

De werkbeurten zijn inmiddels naar tevredenheid weer opgestart op zaterdag. Nu alleen nog wel met kleinere groepen tot sowieso eind van het jaar, waardoor men veiliger kan werken, en toch ieder lid dit jaar éénmaal een werkbeurt zal hebben. 

==================================================================================

Amsterdam, 13 mei 2021.

Alhoewel we allemaal hopen dat we COVID achter ons kunnen laten, zijn er op dit moment helaas nog steeds strenge regels vanuit de overheid van toepassing. Regels die ook van toepassing zijn voor ons verenigingsterrein. Denk hierbij bijvoorbeeld niet alleen de sluiting van onze kantine (alhoewel de overheid de regels iets heeft versoepeld, vallen wij als sportvereniging nog steeds buiten de spreekwoordelijke boot met een gesloten kantine als vervolg).

Andere belangrijke regels zijn de basisregels; ment dient altijd 1,5 meter afstand te houden van een ander persoon (tenzij onderdeel van een gezinseenheid) en er mag maar een beperkte hoeveelheid mensen op terras. Helaas hebben we ondanks meerdere mededelingen via de website, email en Ganzepreat moeten constateren dat deze niet altijd even goed worden nageleefd. Iets dat niet alleen een boete kan opleveren vanuit de handhaving voor de betreffende overtreder, maar tegelijkertijd een veel grotere boete kan opleveren voor de vereniging als geheel.

Bij deze willen wij u dan ook op het hart drukken altijd aan de geldende regels te houden. Ook als u zelf ook bent ingeent. De regels gelden nog steeds voor iederen.

Doet u dit niet, en zal als een gevolg daarvan de vereniging als geheel schade ondervinden door bijvoorbeeld een boete, en zullen we deze en verdere daaruit voortvloeiende kosten direct op het betreffende lid verhalen. Met helaas alle gevolgen van dien. Uiteraard hopen we als bestuur dat dit nooit van toepassing zal worden en gaan we ervanuit dat u allen de noodzaak van deze regels inziet. 

==================================================================================

Amsterdam, 06 november 2020

Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen week heeft de overheid wegens het aanhouden en helaas ook de toename van het aantal Corona besmettingen de lockdown behoorlijk verstevigd. 

Als gevolg daarvan heeft het bestuur besloten ook alle werkplichten op te schorten. Op dit moment weegt het besmettingsrisico niet op tegen de activiteit. Met andere woorden, zullen de werkplichten per omgaande en tot nader order geen doorgang vinden.

Zodra het bestuur ruimte ziet om deze weer op te starten, laten we dat uiteraard direct weten. Voor nu hopen wij dat u in volle gezondheid bent en vooral ook blijft.

==================================================================================

Amsterdam, 02 oktober 2020.

Het zal u niet ontgaan zijn, afgelopen week heeft de overheid nieuwe regels ingesteld naar aanleiding van de toename van het Coronavirus.
Helaas heeft dit ook directe gevolgen voor ons; zo zal door gemaximaliseerde bijeenkomsten de geplande algemene ledenvergadering niet kunnen doorgaan op het geplande moment, en zal de kantine in tegenstelling tot eerder gecommuniceerde berichten weer gesloten worden.
 
Met betrekking tot de algemene ledenvergadering, dat kan zoals gezegd helaas niet doorgaan. Wij betreuren dit, maar door de opgelegde regels is het voor ons onmogelijk om een volwaardige vergadering te houden waarbij ieder lid aanwezig kan zijn. Omdat deze vergadering wel van wezenlijk belang is, zijn wij voornemens om deze medio november te houden. Uiteraard komen we hier zo snel mogelijk weer bij u over in de lucht, maar zal deze hoogstwaarschijnlijk op dezelfde eerder genoemde locatie plaatsvinden.
 
Met betrekking tot de kantine, op last van de overheid dienen sportkantines -zoals de onze- de komende weken gesloten te blijven. Wij volgen deze regelgeving, en hebben per direct de kantine tot nader order (weer) gesloten. Wel blijft de mogelijkheid om drankjes op eigen gelegenheid in de kleedkamer aan te schaffen en het terras met eigen consumpties te gebruiken. Mits uiteraard, conform de opgestelde richtlijnen.
 
Eerder heeft u in de Ganzepraet kunnen lezen dat het bestuur worstelt met de aankomende hijsdag. Door de richtlijnen, en bijkomende risico’s overweegt het bestuur de hijsdag (winter) niet door te laten gaan, waardoor alle boten in onze haven in het water zullen blijven. De hijsdag voor de winterstalling wordt normaliter eind oktober gepland. In verband met het coronavirus zijn de boten pas op 6 juni in het water gegaan. Het bestuur vraagt zich daarom af of het zin heeft om er dan eind oktober weer uit te gaan. Afhankelijk van het aantal boten dat gehesen moet worden kan het zijn dat het hijsen twee dagen in beslag neemt in verband met de corona maatregelen, hetgeen ook extra kosten met zich mee zal brengen. Bovendien zijn er erg veel nieuwe leden het laatste half jaar bij gekomen, de vraag is of die er ook al uit willen, ze moeten dan ook bokken beschikbaar hebben. Verder kunnen we geen garantie geven dat de boten volgend jaar begin april weer op de wal kunnen gaan. Dat hangt van de ontwikkelingen van het virus en de bijkomende richtlijnen en maatregelen af. Het bestuur stelt voor de hijsdag van oktober te laten vervallen. Wij willen uiteraard weten hoe onze leden hierover denken en willen u vragen om uw mening door te geven aan het bestuur via een mail naar ruutseb.[antispam].@wvsloterplas.nl.
 

==================================================================================

Amsterdam, 25 september 2020.

Terras coronaproof?  Het terras was compleet coronaproof ingericht per 1 augustus jl. Alles is uitgemeten op 1,5 m. met tafeltjes voor twee personen op een vaste plek, gemarkeerd door een geel kruis. Terrasmeubilair mag niet verplaatst worden. 

Op elke tafel zijn de coronaregels geplakt en ook op diverse andere plaatsen op het terras en bij de ingang. Desinfectiematerialen zijn ook bij de ingang van het terras, bij de sanitaire voorzieningen e.d. beschikbaar. De kantine is gesloten, maar bij de toegagsdeur staat een tafel waar dranken besteld en afgehaald kunnen worden op 1,5 meter.

Het is toch een vrij vaste groep leden die regelmatig op de haven komt en die houdt zich keurig aan de richtlijnen. Gelukkig is er op deze manier toch weer contact tussen de leden mogelijk wat we in de afgelopen maanden wel gemist hebben. Toevallig was het op zaterdag 23 augustus niet koud maar er was erg veel wind en toch was het terras zo goed als bezet.

Er is een rooster voor de kantinecommissie waarbij steeds twee leden de uitgifte van de dranken verzorgen en verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken. Nootjes bij de borrel worden in wegwerpbakjes per persoon uitgegeven zodat dit ook op een veilige ‘coronaprood’ manier kan gebeuren 

Kantine coronaproof?  De kantine zou eigenlijk tot januari 2021 alleen voor terrasbediening open zijn in het weekend. Maar nu het te koud gaat worden om buiten een drankje te nuttigen, is in overleg met het bestuur en de kantinecommissie besloten per 3 oktober binnen weer opengaan voor de weekenden. 

We hadden buiten al strenge corona regels maar voor binnen zullen we nog wat strikter moeten zijn, ook omdat het aantal besmettingen in het land weer oploopt. We kunnen nog niet alles, maar wel kunnen we dan weer voetbal en of formule 1 kijken. De openingstijden van de kantine zijn dan van 14 tot 18 uur. Tevens moet u vooraf reserveren en dat kan alleen op de dag zelf vanaf 13.30 uur via telefoonnummer 020-6158663. U kunt ook bij de ingang (bij inloop) reserveren, maar vol is vol.

We hebben binnen 9 tafels, dus kunnen maximaal 18 personen binnenlaten. Uit 1 huishouden mogen maximaal 4 personen aan 1 tafel. Als u binnen zit en u wilt ineens naar buiten (buiten het terras), omdat het lekker weer is, mag dat, maar dan vervalt uw reservering voor binnen en moet u opnieuw reserveren als u ineens weer naar binnen wilt.
Het terras mag tijdens de openingstijden van de kantine in het weekend niet gebruikt worden. Daar mag dan niet gezeten worden en ook geen (eigen) consumpties genuttigd worden. Er is ook een afhaal mogelijkheid voor als u op uw boot of buiten het terras een drankje wilt drinken. U kunt dan op de aangegeven plek aan de bar een bestelling doen. Buiten de openingstijden blijft koffie/thee en een drankje tegen betaling beschikbaar in de kleedka- mers. Als iedereen zich aan de regels houdt kunnen we open blijven. De regels die voor binnen gelden vindt u ook in het clubblad. 

==================================================================================

Amsterdam, 31 juli 2020.

Zoals eerder gehoopt en deels aangekondigd, zal de kantine/bar vanaf aankomend weekend weer open zijn. Letwel, versnaperingen zijn alleen in afhaalsetting aan te schaffen. Plaatsnemen in de kantine zelf is helaas nog verboden, deze ruimte is tot nader order nog gesloten. Hou bij het nuttigen van de versnaperingen rekening met het feit dat het terras conform Corona richtlijnen maar een beperkt aantal zitplaatsen heeft.

Voor de verdere regelgeving op de haven omtrent Corona verwijzen wij naar het eerder verstuurde/onder weergegeven bericht. 

==================================================================================

Amsterdam, 4 juli 2020.

De afgelopen periodes lijkt Corona steeds meer ingedamd te worden, en heeft de overheid als gevolg hiervan de getroffenen maatregelen stapsgewijs kunnen verruimen. Het zal u niet ontgaan zijn, met afgelopen week als hoogtepunt. Als gevolg van deze verruiming heeft het bestuur zich deze week gebogen over de gevolgen die dit voor onze vereniging heeft. In het bijzonder over openstellen van bijvoorbeeld de kantine. Alhoewel de maatregelen op zichzelf versoepeld zijn, zitten hier namelijk nog behoorlijk wat haken en ogen aan. 
 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; Alhoewel de sanitaire ruimes inmiddels zijn geopend, heeft het bestuur collectief besloten nu nog niet over te gaan tot openstelling van de de kantine, en deze dus tot nader order helemaal gesloten te houden. Leuk? Nee, zeker niet… Hadden wij deze liever open gehad? Uiteraard..! Nodig...? Ja, helaas wel. 
 
Alhoewel we vooral door het werk van vele vrijwilligers altijd een leuke en gezellige kantine hebben, blijkt het afbreukrisico voor ons als gehele vereniging nu nog te groot. Als vrijwilligersvereniging zijn we nu nog simpelweg niet in staat om de naleving van alle regels en richtlijnen te borgen, een harde eis die (in combinatie met de onderstaande regels) vanuit overheid en het RIVM wel aan sportverenigingen wordt gesteld. Voor nu betekent dit dat de kantine sowieso tot 1 augustus 2020 gesloten blijft. Ondertussen wordt er aan een heropening gewerkt, hoogstwaarschijnlijk (maar zeker nog niet definitief) met als eerste opstartfase een ‘afhaal’ setting. Maar zodra dit concreet wordt laten we dit uiteraard weten. Wel zal tussentijds het terras beperkt geopend zijn. Onderstaand de regels die ook hierbij gelden.
 
 • Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 m van elkaar.
 • De tafels staan op bewust gekozen -en conform de richtlijnen opgestelde- plaatsen. Verplaatsen is dan ook niet toegestaan;
 • Het aantal beschikbare stoelen op het terras is bewust vastgesteld; het is dan ook niet toegestaan om eigen stoelen op het terras toe te voegen en/of stoelen uit de hokken te halen;
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar, mits deze behoren tot één huishouden;
 • Zolang de kantine is gesloten, is het uiteraard toegestaan om eigen consumpties op het terras te nuttigen.
 
Daarbij blijven de vanuit het watersportverbond geadviseerde/onderstaande maatregelen uiteraard bestaan voor een ieder die zich op ons verenigingsterrein bevind.
 
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit;
 • Was uw handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Betreed de toiletten, kleedkamers en/of douches met niet meer dan één persoon, mits deze behoren tot één huishouden;
 • Trek thuis al zoveel mogelijk uw watersportkleding aan. En verkleed u na het varen waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training en/of het varen uw handen met zeep;
 • Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan;
 • Houd u aan de opgegeven looproutes;
 • Houd u aan de instructies van de havenmeester/commissaris.
 
Wij begrijpen dat dit niet de beslissingen zijn waar jullie op zitten te wachten. Laat het dan ook duidelijk zijn dat dit een beslissing is geweest waar we lang en goed over hebben nagedacht, en als geheel bestuur uiteindelijk deze besluiten hebben genomen. We hopen daarbij dan ook op jullie begrip en gaan er vanuit dat alle leden -inclusief hun gasten- zich aan de bovenstaande regels houden.
 
Zoals gezegd houden we jullie op de hoogte, maar mochten er tussendoor vragen en/of opmerking zijn, kunnen jullie hiervoor terecht bij Jan en/of Jasper.

==================================================================================

Amsterdam, 12 juni 2020.

De overheid heeft de afgelopen dagen de Coronarichtlijnen versoepeld. Hierdoor zullen de toiletten (inclusief doucheruimtes) vanaf 15 juni a.s. weer geopend zijn.

==================================================================================

Amsterdam, 09 juni 2020.

Allereerst hopen wij natuurlijk dat u nog in volle gezondheid bent. Voor zover het bestuur kan zien, zijn er gelukkig ook nog steeds geen signalen ontvangen dat leden en/of aanhang slachtoffer zijn geworden van het Corona virus.
Inmiddels lijkt Corona daarbij een stapje terug te hebben gedaan, en heeft de regering de maatregelen daardoor kunnen versoepelen. Vanuit deze versoepelingen kunnen we ook voor onze vereniging goed nieuws meegeven:
 
Want:
 • Op korte termijn komen we terug met het inplannen van de ALV, hoogtwaarschijnlijk gepland op eind augustus;
 • Per 1 juli aanstaande zijn de sanitaire voorzieningen op de haven weer geopend. Denk hierbij aan zowel de toiletten als de douche/kleedruimtes;
 • Per 1 juli aanstaande starten we de weekend werkplichten weer op;
 • Per 1 juli zal de kantine deels (alleen afhaal) weer geopend zijn; u kunt de bij uw bekende versnaperingen weer krijgen, maar mag deze alleen afhalen en buiten nuttigen. Er mag dus geen plaats worden genomen in de kantine; 
 • Per 1 september zal de kantine weer geopend zijn. Letwel, aangezien er zeer waarschijnlijk een beperkering geldt voor het maximaal aantal gasten, dient men ten alle tijde de kantine weer te verlaten indien deze beperking wordt overschreden.
Alhoewel dit voor ons belangrijke stappen in de goede richting zijn, zijn we er helaas nog niet en dienen we in de algemene zin rekening te houden met een aantal basisregels. In samenwerking met het watersportverbond hanteren we ook op ons terrein de onderstaande (extra) regels:
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit;
 • Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na het varen waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training en/of het varen je handen met zeep;
 • Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan;
 • Houd je aan de opgegeven looproutes;
 • Houd je aan de instructies van de havenmeester/commissaris.

==================================================================================

Amsterdam, 11 mei 2020.

Allereerst hopen wij natuurlijk dat u nog steeds in volle gezondheid bent. Voor zover het bestuur kan zien, zijn er gelukkig geen signalen ontvangen dat leden en/of aanhang slachtoffer zijn geworden van het Corona virus. Dat gezegd hebbende, komen wij in tegenstelling tot de vorige malingen, met meer goed nieuws… Naar aanleiding van de veranderende regelgeving rondom het Corona-virus, kunnen we namelijk met z’n allen weer mooie stappen richting een vrije, maar ook vaarrijke samenleving zetten. Daarover gaat dan ook dit bericht.
 
Want:
- Per omgaande zijn de sanitaire voorzieningen op de haven weer geopend. Denk hierbij aan zowel de toiletten als de douche/kleedruimtes.
- Op dit moment is het bestuur druk bezig met het herplannen van de hijsdag. Uiteraard zal deze in aangepaste vorm plaatsvinden, maar wel willen we alvast meegeven dat deze zal zijn op zaterdag 6 juni aanstaande. We willen dan ook alle leden met een boot op de wal vragen deze dag vrij te houden. We komen nog in de lucht met een protocol mét planning over deze hijsdag, maar wel is het alvast belangrijk te om te weten dat u als booteigenaar ook dit jaar aanwezig dient te zijn zodra uw boot wordt gehesen. En dat u in tegenstelling tot vorig jaar wordt gevraagd om vooraf uw boot vaar- en afmeer klaar te maken (inclusief fenders en landvasten). De verdere details, inclusief planning, zal uiterlijk een week voor de hijsdag per mail worden toegezonden, en op de website worden geplaatst.
 
Alhoewel dit voor ons belangrijke stappen in de goede richting zijn, zijn we er helaas nog niet en dienen we in de algemene zin rekening te houden met een aantal basisregels. In samenwerking met het watersportverbond (dank voor jullie ondersteuning!) hanteren we ook op ons terrein de onderstaande (extra) regels. Deze regels zullen ook te vinden zijn op de diverse prikborden.
 
 • Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na het varen waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training en/of het varen je handen met zeep;
 • Ga bij aankomst direct naar je boot via de aangegeven route;
 • Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af, als dat niet mogelijk is helpt een mede sporter of eventueel je trainer/instructeur. Degene die helpt, wast voor en na het optuigen zijn handen met handgel;
 • Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan;
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen;
 • Verlaat de accommodatie zo snel mogelijk via de aangegeven route;
 • Houd je aan de instructies van de havenmeester/commissaris.
 
Belangrijk om ook te weten is dat:
 • De kantine vooralsnog gesloten blijft;
 • Activiteiten vooralsnog ook geannuleerd blijven;
 • De werkplichten vooralsnog even geannuleerd blijven;
 • Het bestuur op dit moment nog druk bezig met het herzien van de ALV.

==================================================================================

Amsterdam, 25 april 2020.

Afgelopen dinsdag heeft de regering in een persconferentie laten weten de huidige maatregelen tegen Corona te verlengen tot 20 mei. Alhoewel er in deze persconferantie gelukkig een positief signaal zat door de scholen weer te openen, bleken er verder weinig tot geen versoepelingen van de getroffen maatregelen mogelijk.

Vanuit die verlengingen moeten we helaas concluderen dat onze vereniging (en daarbij al haar faciliteiten) sowieso tot de datum gesloten blijft. En alle geplande activiteiten in deze periode geannuleerd blijven. Hieronder vallen ook de ALV en de Hijsdag.

 • Met betrekking tot de ALV is het bestuur op dit moment in beraad met o.a. het watersportverbond. De regelgeving omtrent het houden van deze vergadering is best nauw, en zorgt voor een uitdaging die binnen de huidige maatregelen simpelweg niet mogelijk is. Kortom, over de nieuwe datum/inzet van de Algemene Ledenvergadering komen wij zo snel als mogelijk bij u in de lucht.
 • Met betrekking tot de hijsdag heeft het bestuur helaas ook telleurstellend nieuws. Na uitgebreide contacten met het RIVM, waarin is gesproken over de operationele en juridische mogelijkheden heeft het bestuur besloten de hijsdag sowieso tot bovengenoemende datum (20 mei 2020) uit te stellen. Wat blijkt namelijk, alhoewel een hijsdag juridisch ‘mag’ is het afbreukrisico hiervan voor onze vereniging te groot. Ja, we mogen hijsen, maar nee, dit mag niet met meer dan 3 personen in dezelfde setting. Tegelijkertijd moet de vereniging (inclusief haar faciliteiten) tijdens deze activiteit gesloten blijven. In overweging nemende dat er een zero tolerancebeleid door de overheid wordt gevoerd ten opzichte van het naleven van deze ‘Corona regels’, en elke samenkomst (dus meer dan 3 personen in een beperkte omgeving) van leden/gasten door de handhavers als ongewenst zal worden beschouwd is het afbreukrisico voor ons als vereniging te groot. Niet alleen zal dit hoogstwaarschijnlijk leiden tot boetes voor de vrijwillige leden van de hijsploeg, maar ook voor de vereniging als geheel.  Alhoewel we als vereniging een prachtige ligging hebben, met vanuit onze haven een vol uitzicht op het Osdorpplein in al haar openheid, werkt dat in dit geval ook een beetje tegen ons; elke activitveit op ons terrein zal opvallen en vragen om een bezoek van de handhavers, met alle gevolgen van dien.

==================================================================================

Amsterdam, 13 april 2020.

Zoals eerder aangegeven, volgt onze vereniging de richtlijnen van de overheid als het neerkomt op het ‘Corona beleid’. Vanuit die richtlijnen hebben we als bestuur eerder moeten besluiten de kantine te sluiten, en alle geplande activiteiten voor de komende periode te annuleren. 

Als extra maatregel heeft het bestuur vanuit de veiligheidsregio het dringende verzoek ontvangen om het daar niet alleen bij te laten, maar per omgaande ook alle gemeenschappelijk sanitaire ruimtes (toiletten, douches en wasruimtes) te sluiten. Uiteraard volgen wij deze maatregel, en hebben per direct dan ook de douches, toiletten en kleed/wasruimtes gesloten. Deze zijn dan ook niet meer te betreden.

Zoals in een eerdere mail (van 10 april jl) aangeven, is het bestuur zich aan het beraden om op een alternatieve en verantwoordelijke manier de boten op de wal, in het water te krijgen. Alhoewel wij op dit moment nog bezig zijn met het afwegen van alle mogelijkheden, willen we van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat de ’voorlopige hijsdag van 18 april’ zoals we deze bij aanvang van de Corona-richtlijnen in gedachte hadden, sowieso geen doorgang zal vinden. Hoe en wanneer dan wel? Dat laten we u zo spoedig mogelijk weten.

==================================================================================

Amsterdam, 10 april 2020.

Inmiddels zijn er alweer een paar weken voorbij nadat onze regering heeft besloten een ' intelligente lockdown' in te stellen. Een besluit dat weinigen van ons hadden kunnen bedenken toen 2020 aanbrak. Als vervolg daarop hebben wij als bestuur het treurige besluit moeten nemen om alle evenementen/activiteiten tot nader order te annuleren en/of door te schuiven. Inclusief de geliefde hijsdag.

Naar aanleiding van onze vorige email, waarin we hebben aangegeven de hijsdag onder voorbehoudt voorlopig te verplaatsen naar 18 april, hebben we veel reacties mogen ontvangen. Veel van deze reacties waren voorzien van de beste- en gezondheid wensen voor de vereniging, én bevatte tips en ideeën waarmee we als vereniging er misschien toch voor zouden kunnen zorgen dat onze vaartuigen binnen een reële termijn te water gelaten konden worden. Dank daarvoor!

Het bestuur heeft al deze tips en ideeën in beraad genomen, en is op dit moment alle opties aan het inventariseren én afwegen. Alhoewel wij niets kunnen garanderen, willen we wel alvast aangeven dat het bestuur er alles aan zal doen om het zomer/vaarseizoen zo vaarrijk mogelijk te maken. Kortom, bedankt voor alle feedback. U hoort van ons!

Verder staat het paasweekend voor de deur. U zult kunnen begrijpen dat het niet mogelijk is om op de haven met “groepen” aanwezig te zijn. Indien u toch wilt varen dan vindt dat plaats binnen u eigen persoonlijke verantwoordelijkheid.     

Het is in dat licht niet toegestaan met groepen de haven te betreden en dienen, zo gewenst, uw passagiers buiten de haven op uw boot op te stappen. Dit betekent dat uitsluitend het bij onze vereniging geregistreerd lid met zijn of haar partner toegang heeft tot de haven. Voor het plegen van onderhoud aan uw boot gelden de reeds eerder aan u gemelde voorschriften.

==================================================================================

Amsterdam, 24 maart 2020.

Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn onder meer:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

In de Ganzenpraet die binnenkort verschijnt delen wij met u dat het bestuur de “Hijsdag” heeft verplaatst van zaterdag 4 april naar zaterdag 18 April. Bovengenoemde maatregelen nopen ons om de hijsdag opnieuw te verschuiven. Het bestuur houdt er dan ook rekening mee dat de hijsdag op z’n vroegst zaterdag 6 juni zal kunnen plaatsvinden. Ook de aangekondigde Algemene Leden Vergadering komt te vervallen en zal naar een laten tijdstip worden verplaatst. Hierover zullen wij u tijdig informeren. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet en als er toch mogelijkheden zijn om alsnog de hijsdag te vervroegen dan zullen wij dat zeker niet nalaten. Voorlopig plannen we de hijsdag op zaterdag 6 juni met het voornemen om daar een extra feestelijk tintje aan te geven.

En als u toch op de haven moet zijn: “Houdt alstublieft de 1,5 meter in acht”. We zouden het betreuren dat door de komst naar de haven het coronavirus onder onze leden wordt verspreid.   

==================================================================================

Amsterdam, 16 maart 2020.

Zoals u via de media hebt kunnen vernemen moeten alle horeca gelegenheden en sportclubs met onmiddellijke ingang de deuren sluiten. Vandaag hebben wij de gevolgen hiervan voor onze vereniging in het bestuur besproken. Ten aanzien van de uitvoering van deze maatregelen is de overheid zeer duidelijk en biedt ons inziens geen enkele ruimte om daarvan af te wijken.
 
In dat licht heeft het bestuur het navolgende besloten:

- het verenigingsgebouw is tot nader order uitsluitend toegankelijk voor sanitair gebruik.
- alle overige gebruik/samenkomsten is het gebouw dus niet toegankelijk (dus de kantine en keuken is dicht!!!!)
- geplande festiviteiten zullen worden afgezegd.
- tot nader order komen activiteiten als werkplicht e.d. te vervallen.
- de leden zullen per email worden geïnformeerd.
- toegang van het verenigingsgebouw is middels de Key(Druppel) geblokkeerd.
- het bestuur gaat ervan uit dat een ieder daarin zijn verantwoordelijkheid neemt en indien een lid daarvan afwijkt dan wijzen als bestuur dan ook elke verantwoordelijkheid af.
- bij de huidige regelgeving is het niet mogelijk om de hijsdag op 4 april door te laten gaan. Inmiddels zijn met Saan nieuwe afspraken gemaakt en is de hijsdag voorlopig verplaatst naar zaterdag 18 april.
 
Wij kunnen ons voorstellen dat leden toch nog wat aan hun boot willen doen. Als u dit wilt dan doet u dit op eigen risico en buiten onze verantwoordelijkheid.
 
Zoals boven gemeld houden wij de sanitaire ruimten open. Verder verzoeken wij u de gedragsregels welke door de overheid worden geadviseerd op te volgen. Het zijn geen leuke maatregelen maar als bestuur wijken we op geen enkele wijze van deze spelregels af. Eventuele vragen wij u per email aan het bestuur te richten. Indien er zich hieromtrent nieuwe ontwikkelingen voor doen dan zullen wij direct informeren.

==================================================================================

Amsterdam, 13 maart 2020.

Het Coronavirus breidt zich gestaag uit en het heeft ook Amsterdam bereikt. Inmiddels zijn een aantal gevallen bekend, die door de GGD gemonitord worden en waarbij de mensen in thuisisolatie verblijven. Het contactonderzoek is inmiddels afgerond of wordt gedaan bij nieuwe gevallen.

Tussentijds kan de situatie uiteraard wijzigen. Via de de media wordt de bevolking door het RIVM en de GGD van de actuele situatie en de verspreiding van het virus op de hoogte gehouden. Als Watersportvereniging Sloterplas houden wij ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de GGD en passen hier zo nodig ons beleid en de uitvoering op aan.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de adviezen hoe te handelen staan vermeld op de website van de RIVM, de GGD en worden continu via de media verspreid. Sinds 27 januari 2020 geldt er een meldplicht bij het vermoeden van een besmetting dit melden bij de GGD.

Deze mededeling zal ook via de Ganzepraet worden verspreid. Tevens is een exemplaar opgehangen op het prikbord in de hal van het clubgebouw.

Bestuur
Watersport Vereniging Sloterplas

 

PS: Alhoewel we in onzekere tijden leven, gaan zonder tegenbericht zowel de algemene ledenvergadering als hijsdag gewoon door.  In het geval van annulering/verschuiving zal het bestuur dit uiterlijk één week van te voren aangeven via mail.