(Algemene) Ledenvergadering 2021

Zwaar bewolkt en 11° C met windkracht 4

 

(Algemene) Ledenvergadering 2021

Geplaatst op 25-09-2021  -  Categorie: Intern  -  Auteur: Het bestuur

Amsterdam, na de vergadering:

Het verslag van de ALV is op zowel de website geplaatst, als opgenomen in de Ganzepraet. Zodat alle leden op de hoogte zijn van de besluiten, lopende zaken en gestelde vragen en antwoorden. Wilt u de ALV terugkijken (jawel, deze is opgenomen), dan kan dit door HIER te klikken, of in te loggen in het ledenportaal. Wilt u nog even terug kijken naar de verschillende behandelde documenten, kijk dan in het ledenportaal bij ‘mijn bestanden’.

Tijdens de vergaderingen zijn er een aantal vragen gesteld, waarbij het bestuur heeft beloofd op een later tijdstip antwoord te geven. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in onze nieuwsbrief van 26 september 2021.

==================================================================================

Amsterdam, vóór de vergadering:

Beste Leden,

Het bestuur van Watersport Vereniging Sloterplas nodigt u hierbij uit tot het deelnemen aan de (Algemene) Ledenvergadering (ALV).

  • Datum: donderdag 23 september 2021
  • Aanvang: 20.00 uur (tot naar verwachting 22:00)
  • Soort vergadering: ALV & LV digitaal

Helaas is het gezien de coronabeperkingen nog niet mogelijk om de vergadering fysiek te houden in ons clubgebouw. Dus ook dit jaar heeft het bestuur moeten besluiten het op deze manier te organiseren. Vorig jaar ging het hier en daar nog niet optimaal, maar met de kennis van nu hebben wij het volste vertrouwen din een succesvolle vergadering.  

De stukken voor deze vergadering vindt u op het ledenportaal van onze website. Dit betreft:

  • Agenda
  • Notulen ALV d.d. 20.12.2020
  • Jaarverslag 2020
  • Begroting 2021
  • Verklaring kascommissie

Via het ledenportaal kunt u zich aan- of afmelden voor deelname, en als gevolg daarvan zal u via email worden uitgenodigd om vooraf uw stem uitbrengen over de diverse onderwerpen. Denk hierbij aan het goedkeuren van de financiele stukken, werkplichtboete, (her)aantreding van bestuursleden en uiteraard het geven van decharge.

Om uw aanmelding door te geven klikt u HIER. U zal dan automatisch worden doorverwezen naar onze website, waarop u uw aan- of afwezigheid kunt aangeven. Werkt dit niet? Dan kunt u uw aan- of afmelding ook opgeven in het ledenportaal (rechts boven).

Na uw aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging, met de uitnodiging tot het uitbrengen van uw stem over de diverse items. Hier vindt u per item een toelichting over het betreffende onderwerp. Ook hiervoor geldt, mocht u deze onverhoopt niet ontvangen, is via het ledenportaal (rechts boven) ook mogelijk om naar de stempagina te gaan. 

Uw stem dient uiterlijk op 17 september 2021 binnen te zijn, zodat wij alle informatie kunnen verwerken en presenteren tijdens de ALV. Heeft u tussentijds nog vragen, neem dan gerust contact op met het bestuur. Handig om overigens te weten is dat leden zonder e-mail de informatie zoals gebruikelijk per post ontvangen.

Wij hopen volgend jaar weer in ons clubgebouw te kunnen vergaderen en nu op een grote deelname door onze leden. Tot 23 september!

Met vriendelijke groet,

 

Watersportvereniging Sloterplas

Het Bestuur.