Doorvaarvignet

Zwaar bewolkt en 18° C met windkracht 3

 

Doorvaarvignet

Geplaatst op 10-02-2022  -  Categorie: Extern  -  Auteur: Het bestuur

 

  • Per 1 januari 2022 is het doorvaartvignet verplicht in Amsterdam. Het vignet is verplicht voor pleziervaartuigen et een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor. Voor kano's en andere vaartuigen zonder harde bodem is een vignet niet verplicht.
  • Amsterdam wil het doorvaartvignet invoeren om het scheepvaartverkeer in Amsterdam te monitoren. Echter, intentie was om dit tegen kostprijs te verstrekken, welke tot nu werd geschat op twintig euro met een levensduur van drie jaar. In de vele gesprekken die het Watersportverbond heeft gevoerd met het team van het 'programma varen' is er nooit een signaal geweest dat deze 'kostprijs' naar veertig euro zou gaan. Het doorvaartvignet gaat dus niet zoals eerder gepland € 20,- maar € 40,- kosten en is voor 3 jaar geldig. Bij het vignet krijgt u 24 uur afmeren erbij, te activeren op een dag naar keuze. Wilt u meer dagen afmeren, dan kost dat 30 euro per 24 uur.
  • Het watersportverbond heeft samen met de Hiswa bezwaar ingediend tegen dit besluit en is van mening dat het vaarwater in Amsterdam vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dit bezwaar is echter afgewezen. De organisaties blijven zich inspannen tegen de hoge kosten en verwachten dit opnieuw te kunnen agenderen bij de evaluatie Nota Varen eind 2022.


Doorvaartvignet kopen en activeren.

  • De procedure hiervoor staat op de site van de gemeente Amsterdam. Er staat op dit moment geen andere mogelijkheid bij om het vignet aan te schaffen dan online. De vignetverplichting geldt voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen Dus ook op de volgende doorgaande vaarroutes: Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mastroute, Nieuwe Herengracht van de Amstel naar het IJ. Het IJ zelf is uitgezonderd.
  • Het vignet is te koop via amsterdam.nl/varen en via de gratis VaarWater app.