Operationeel BTW Beleid

Zwaar bewolkt en 18° C met windkracht 1

 

Operationeel BTW Beleid

Geplaatst op 01-10-2017  -  Categorie: Intern  -  Auteur: Het Bestuur

Naar aanleiding van de gewijzigde BTW regels vanuit de overheid, heeft de vereniging in tegenstelling tot voorheen sinds begin 2017 (21%) BTW heffing moeten toepassen op onder andere het liggeld.

Naar aanleiding van deze gewijzigde regelgeving, de discussie over de interpretatie daarvan, de binnengekomen stukken van de leden en opmerkingen tijdens de laatste algemene ledenvergadering (dank!) heeft het bestuur hieromtrent beleid vastgesteld. Dit beleid zal, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, ter verduidelijking worden opgenomen in het jachthavenreglement.

De strekking van de nieuwe regels vanuit de belastingdienst is dat verenigingen per 1 januari 2017 BTW moeten heffen over de liggelden, hijsgelden, stroomkosten, stalling- en trailerkosten. Uitzonderingen zijn vastgesteld voor boten met een doelstelling tot sportbeoefening.

De vereniging heeft, gezien het vertrekpunt van de belastingdienst, in haar beleid bepaald dat standaard bij alle boten BTW wordt toegepast, tenzij het betreffende lid aantoont dat de boot voldoet aan de nader genoemde voorwaarden. Met andere woorden, een BTW uitzondering is uiteraard mogelijk, maar de verantwoording ligt voor de bewijsvoering van sportbeoefening in de handen van het lid zelf.

Het operationele beleid bij nieuwe (aspirant)leden met een “sport” boot.

- Met ingang van 1 januari 2017 heft de vereniging, conform de fiscale regelgeving, BTW over de liggelden, hijsgelden, stroomkosten, stalling- en trailerkosten.

- De (aspirant) leden dienen bij inschrijving aan te geven of zij gebruik willen maken van de uitzonderingsregels.

- In geval dat de leden gebruik willen maken van de uitzonderingsregels dienen de (aspirant) leden bij het plaatsen van hun boot in de haven aan te tonen dat hun boot ter plekke sportklaar kan worden gemaakt. Oftewel aantonen van aanwezigheid bij de boot van alle benodigde elementen (zoals bijvoorbeeld mast, zeilen, zwaarden en bekabeling).

- Tijdelijke verwijderingen van elementen die de sportbeoefening mogelijk maken (zoals bijvoorbeeld de mast of zeilen voor onderhoud) heeft geen invloed op het toepassen van de BTW vrijstelling, mits deze op afroep van het bestuur en/of de belastingdienst binnen 24 uur aantoonbaar op de haven kunnen zijn.

- Verandert het lid tijdens het lidmaatschap de primaire doelstelling van zijn of haar boot van sport- beoefening naar elk ander doel, dan is het lid verplicht dit direct schriftelijk aan het bestuur te melden.

- Bij het niet tijdig melden van een primaire wijziging aan de “sport” boot naar elk ander doel en/of het niet voldoen aan de fiscale regelgeving, accepteert de vereni- ging geen enkele aansprakelijkheid en ligt de volledige verantwoordelijkheid bij het betreffende lid.

- Indien de fiscus bij een eventuele controle zich op het standpunt stelt dat er alsnog BTW dient te worden afgedragen dan ligt de bewijslast bij het betreffende lid en dient onverwijld de BTW te worden voldaan.

- Het bestuur en/of de penningmeester behoudt zich het recht voor de toepassing van de BTW vrijstelling te allen tijde te weigeren en/of tussentijds te annuleren.


Het operationele beleid bij huidige leden met een “sport” boot.

- Met ingang van 1 januari 2017 heft de vereniging conform de fiscale regelgeving BTW over de liggelden, hijsgelden, stroomkosten, stalling- en trailerkosten.

- De leden dienen voor 31 december 2017 schriftelijk aan te geven of zij gebruik willen maken van de uitzonderingsregels.

- De leden die van de uitzonderingsregels gebruik willen maken dienen binnen 2 weken ná de eerste hijsdag van 2018 aan te tonen dat hun boot ter plekke sportklaar kan worden gemaakt. Oftewel aantonen van aanwezigheid van alle benodigde elementen (zoals bijvoorbeeld mast, zeilen, zwaarden en bekabeling) bij de boot zelf (dus niet in bijvoorbeeld het mastenhok en/of elke andere locatie binnen en buiten de haven).

- Tijdelijke verwijderingen van elementen die de sportbeoefening mogelijk maken (zoals bijvoorbeeld de mast of zeilen voor onderhoud) heeft geen invloed op het toepassen van de BTW vrijstelling, mits deze op afroep van het bestuur en/of de belastingdienst binnen 24 uur aantoonbaar op de haven kunnen zijn.

- Verandert het lid tijdens het lidmaatschap de primaire doelstelling van zijn of haar boot van sportbeoefening naar elk ander doel, dan is deze verplicht dit direct schriftelijk aan het bestuur te melden.

- Bij het niet tijdig melden van een primaire wijziging aan de “sport” boot naar elk ander doel en/of het niet voldoen aan de fiscale regelgeving, accepteert de vereniging geen enkele aansprakelijkheid en ligt de volledige verantwoordelijkheid bij het betreffende lid.

- Indien de fiscus bij een eventuele controle zich op het standpunt stelt dat er alsnog BTW dient te worden afgedragen dan ligt de bewijslast bij het betreffende lid en dient onverwijld de BTW te worden voldaan.

- Het bestuur en/of de penningmeester behoudt zich het recht voor de toepassing van de BTW vrijstelling te allen tijde te weigeren en/of tussentijds te annuleren.


Aanvullend op het bovenstaande beleid:

- Roeiboten met buitenboordmotor krijgen geen vrijstelling van BTW.

- Kano’s en kajaks zijn automatisch vrijgesteld van BTW.

- Surfplanken zijn ook automatisch vrijgesteld van BTW.